Rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice

 
 
 
 

 zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2211/2022 

W rekrutacji, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w dniach od 07 marca do 14 marca 2022 r.

 

rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego miasta Katowice
na rok szkolny 2022/2023

prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego, poprzez stronę

 

link do strony internetowj  - Nabór do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w Katowicach


składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

termin od 22 marca 2022 god. 9:00 do 4 kwietnia 2022 godz. 14:00

 

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.

Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Niekompletny, niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany. 

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!  Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Katowicach.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
 rekrutacja harmonogram 2022-23