INFORMACJE O PROJEKCIE

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice wraz z partnerami
z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”.

Projekt AWAIR  na bieżąco informuje mieszkańców o jakości powietrza.
Na terenie miasta funkcjonuje 127 czujników powietrza zewnętrznego i 9 czujników we wnętrzach instytucji miejskich. Wyniki ich pomiarów dostępne są w czasie rzeczywistym na 155 ekranach multimedialnych, które zainstalowane są w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej, Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta przy Rynku oraz budynku Straży Miejskiej.

Pomiary są na bieżąco podawane za pośrednictwem  strony           
                                                                                      https://powietrze.katowice.eu.

Podstawowymi substancjami monitorowanymi są: pyły zawieszone PM10 i PM2,5, tlenek węgla CO, tlenki azotu NOx, dwutlenek siarki SO2 oraz ozon O3.

Informacje zdrowotne - Indeks Jakości Powietrza