„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
(cytat Umberto Eco) 

Nasze przedszkole przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" Priorytet 3. – edycja 2022.

Z ogromną radością informujemy, że złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasze przedszkola wnosi wkład własny (budżet Miasta Katowice) w wysokości 750,00 zł. Koszt całkowity to kwota 3750,00 zł.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Więcej informacji można uzyskać tutaj

Zatwierdzony załącznik nr 1 do protokołu priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym Edycja 2023 tutaj

Działania w ramach w/w Programu będą realizowane  do grudnia 2023r.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na:

1.Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym zakup książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim.

2. Realizację działań promujących czytelnictwo: spotkanie autorskie, zakup książek  dla dzieci po spotkaniu autorskim, a także mogą być organizowane wystaw, konkursy.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji powyższego programu będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola m.in.:  w zakładce „WYDARZENIA -Co słychać u Hałabały” , w zakładkach grupowych, FB i oczywiście w zakładce dedykowanej Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa.

Podstawa prawna programu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

smile

Jeśli chcecie zobaczyć relację ze spotkania autorskiego

z Panią Katarzyną Majzel - Pośpiech

i bohaterem jej książek czyli Jeżem Nikosiem

kliknijcie w zdjęcie powyżej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY smilesmilesmile

 

smile

Dzięki przyznanym środkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasz księgozbiór powiększył się o książki z serii KICIA KOCIA oraz TREFLIKI. Stworzyliśmy kącik książki KICI KOCI oraz kącik książki TREFLIKÓW, a dzieci mają możliwość poznawania nowych przygód swoich ulubionych bohaterów książkowych smile DZIĘKUJEMY! smile