INFORMACJA NT. MIENIA PLACÓWKI UZNANEGO ZA ZBĘDNE BĄDŹ ZUŻYTE

 

 MP57.  035.1-3.2018                                                                         

  

INFORMACJA  NT.  MIENIA  PLACÓWKI

 UZNANEGO  ZA  ZBĘDNE  BĄDŹ  ZUŻYTE

           

Na  podstawie  § 5  ust. 2  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  11 sierpnia 2004 r. w  sprawie  sposobu  i  trybu  gospodarowania  składnikami  majątku  ruchomego  powierzonego  jednostkom  i  gospodarstwom  pomocniczym ( Dz. U. z  2005 r.  Nr 191, poz. 1957 )  informuję, że  posiadamy  następujące  zbędne  i  zużyte  środki  majątku  ruchomego :

 

 

Lp

Poz. inwentarza

Nazwa przedmiotu

Rok zakupu

ilość

uwagi

1

8-80-808/65/1

Plac zabaw

2005

1

Zniszczony, uszkodzony, połamany, wyeksploatowany

2

8-80-808/18/65/4

Lokomotywa drewniana

2012

1

Zniszczona, uszkodzona, połamana, wyeksploatowana

                       


Przeznaczony do likwidacji sprzęt został oceniony jako w 100% zużyty i zniszczony, o zerowej wartości
użytkowej, nie nadający się do wykorzystania zarówno w Miejskim Przedszkolu Nr 57 jak i przez innych
użytkowników.

Zbędne  składniki  majątku  ruchomego  możemy  nieodpłatnie  przekazać  innej  jednostce  na  pisemny  wniosek,  lub  dokonać  darowizny  innym  przedmiotom .
 

 

Zainteresowanych  prosimy  o  kontakt  do  04.07.2018r.

 

Telefon  kontaktowy  032 / 254 24 92

 

MP57.  035.2-3.2018                                                                      

INFORMACJA  NT.  MIENIA  PLACÓWKI

 UZNANEGO  ZA  ZBĘDNE  BĄDŹ  ZUŻYTE

           

Na  podstawie  § 5  ust. 2  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  11 sierpnia 2004 r. w  sprawie  sposobu  i  trybu  gospodarowania  składnikami  majątku  ruchomego  powierzonego  jednostkom  i  gospodarstwom  pomocniczym ( Dz. U. z  2005 r.  Nr 191, poz. 1957 )  informuję, że  posiadamy  następujące  zbędne  i  zużyte  środki  majątku  ruchomego :

 

 

Lp

Poz. inwentarza

Nazwa przedmiotu

Rok zakupu

ilość

uwagi

1

DZVID/61/54/21

Huśtawka podwójna 

2004

1

Zniszczona, uszkodzona, połamana, wyeksploatowana

2

DZVID/61/54/23

Ważka - huśtawka

2006

2

Zniszczona, uszkodzona, połamana, wyeksploatowana

                       


Przeznaczony do likwidacji sprzęt został oceniony jako w 100% zużyty i zniszczony, o zerowej wartości
użytkowej, nie nadający się do wykorzystania zarówno w Miejskim Przedszkolu Nr 57 jak i przez innych
użytkowników.

Zbędne  składniki  majątku  ruchomego  możemy  nieodpłatnie  przekazać  innej  jednostce  na  pisemny  wniosek,  lub  dokonać  darowizny  innym  przedmiotom .
 

 

Zainteresowanych  prosimy  o  kontakt  do  04.07.2018 r.

 

Telefon  kontaktowy  032 / 254 24 92